PuppiesWe don´t have puppies at the moment / Meillä ei ole pentuja tällä hetkellä

Planned litters / Suunnitellut pentueet

  • Black and yellow puppies planned for summer 2019 - Mustia ja keltaisia pentuja suunnitteilla kesäksi 2019

Previous litters